Galleri GlobArt
  Jens Christian Vestergaard

Eden Afterwards

 

"Der er to slags fejltagelser. For det første at forstå alt bogstaveligt. For det andet at forstå alt i overført betydning".
Blaise Pascal (Pensees) 1623-1662

 

Noget om malerierne

Gennem årene er jeg ofte blevet opfordret til at skrive noget om mine malerier. På den ene side falder det mig svært på skrift at udpensle mine tanker omkring de billeder jeg laver. På den anden side, så fortæller jeg jo alligevel ofte vidt og bredt om malerierne til de mennesker, som kommer i mit atelier.
De malerier jeg skriver om længere nede på siden, hører til en gruppe af billeder, som jeg kalder mytologiske malerier. Der går noget levet liv forud for maleriernes tilblivelse. De begivenheder som er knyttet til lige netop disse billeder indledes i 2004, hvor jeg finder en døende mand på en rasteplads ovenfor Bjergby Bakke. Derefter tog en række spændende, lidt smertefulde og mystiske oplevelser deres begyndelse. I efteråret 2012 afrundedes historien med en række mærkelige og mystiske hændelser og så kom "Eden"-malerierne.

 

Stigen og Tårnet (Himmelstigen og Babelstårnet)

For mange år siden formede idéen om et maleri med Jakobsstigen som motiv sig. Det er den der, hvor Jacob ligger med hovedet på en sten og sover og drømmer om en stige, som kommer ned fra himmelen. I 2003 blev motivet brugt første gang. Da det på et tidspunkt i maleprocessen var lykkedes at få antydet en stige og en sovende Jacob, manglede der noget i billedets højre side - set forfra. Der var lige plads til et Babelstårn, som jo også er en slags stige - stigen fra jorden.


Stigen og Tårnet, 2001, olie på lærred, 120cm x 120cm

Efter færdiggørelsen af maleriet fik jeg i billedets venstre side øje på en form, som godt kan minde om en fisk. Den står på snuden eller hænger ligesom lidt ned fra "himlen". Fisken er jo blevet brugt meget som symbol indenfor kristendommen. Det passede sådan set godt ind, at den havde sneget sig med i billedet. Dette pudsige, at noget ikke tilsigtet sniger sig ind i et maleriet, hænder engang imellem. Som ved "Eden" billederne, hvor jeg også først efterfølgende opdager, hvordan maleriet egentlig er bygget op. Står man med ryggen til maleriet befinder stigen sig i højre side og tårnet hælder eller vælter til venstre. Jacob ligger med hovedet mod venstre, så den endnu sovende bevidsthed ligesom understøtter Tårnet. Stigen har retning fra himlen oppe i højre hjørne og ned mod Jacobs hjerte.

Kronologisk befinder "Stigen og Tårnet" forud for "Eden" billederne. "Stigen og Tårnet" har et jordisk perspektiv pegende nedefra og op. Det er billedet på valget mellem to veje. Det er Livets træ - stigen og Kundskabens træ - Tårnet. Det er valget mellem enten at tage imod og acceptere eller forsøge selv at styre det, som ikke kan ændres eller styres. Det er at leve forlæns i tillid til visioner og muligheder modsat et liv styret af angst og frygt.

Gate of Destiny (Porten til det ny Jerusalem) * 200cm x 160cm * Olie på lærred * 2013

 

Ud over de to viste eksempler findes der fra perioden 2007 - 2011 en lille serie malerier med motivet Himmelstigen og Babelstårnet. Alle "Stigen og Tårnet" billederne er malt på højkant eller i et kvadratisk format. "Eden" malerierne er malt i landskabsformat - altså liggende.

 

Eden Afterwards

En aften sidst i november 2012 stod jeg i atelieret og så på et ældre lidt dystert maleri. Det kan ind i mellem være dejligt befriende at male videre eller oven på sådan et mistrøstigt eller opgivet billede. Befriende, da intet kan gå galt eller blive dårligere end det oprindelige. Jeg havde forud kørt hårdt på indtil kl. 4 hver nat gennem en uges tid og havde ikke rigtig nogen forestilling om, hvad der skulle komme ud i den anden ende. Blot en vag idé om et efterårsbillede med nogle lyse farver.

Maling blev intuitivt placeret på lærredet. Farver, nuancer, kontraster osv. Det ene skrab med spartlen tog det andet. Billedet begyndte selv at forlange hvad der skulle ske. Udfaldet blev noget anderledes end ventet. Da jeg forlod atelieret den nat, var jeg ganske godt tilfreds med resultatet. Noget, der sjældent sker.

 

Eden Afterwards * 90cm x 140cm * Olie på lærred * Nov. 2012

 

Den følgende dag kom titlen "Eden afterwards" eller "Eden afterwars" til mig. Så begyndte jeg på det, som godt kan være farligt, nemlig at tolke på eget værk. Midt i billedet står et træ eller en svamp med blå krone og gylden stamme. Den er omgivet af to stammer. På venstre side en gylden og på højre side en mørk og jordfarvet. Trækronerne mangler og der er måske ligefrem tale om to døde træer. Vender man ryggen til maleriet, får man til højre den gyldne stamme i Livets Træ og til venstre den mørke stamme i Kundskabens Træ. Træerne forenes i "Svampen" med den gyldne stamme og blå hat. Troens blå farve groet på den guddommelige gyldne stamme. Det med ryggen mod maleriet og højre - venstre placeringen har jeg lagt mærke til er hændt mig ubevidst i en række malerier. Et eksempel på dette ses også i "Stigen og Tårnet". Det guddommelige, åndelige, intuitive findes i maleriernes højre side, når man står med ryggen til. I venstre side befinder det jordiske, forstanden og det materielle sig. Svampen med den blå hat, symboliserer foreningen mellem Livets og Kundskabens træ. Den bliver dermed et symbol på opstandelse og nyt liv. En ny begyndelse.En symbolik, som går igen i flere kulturer.

Omtrent to tredjedele fra maleriets nedre kant går en mørk linje på tværs af hele billedet. Ud mod venstre side ses en åbning mellem træerne. På begge sider af åbningen befinder en hvid-gul søjle sig. Jeg forestillede mig de to store birketræer i vores have, da jeg stod og malede. Nu ser jeg søjlerne som Keruberne - ild-englene, der vogter ved indgangen til Edens Have, den oversanselige verden. Passagen er åben i "Eden Afterwards". Vi er lige ankommet - eller er vi måske lige rejst?.

Ude i billedets højre side deler en mørk tværgående linje sig op og "gaber" over en gylden farve - måske den opstigende jordiske sol? (igen højre-venstre vendt) Måske er ormen eller slangen, som omkranser verden, lige ved at sluge den opstigende sol - eller den spytter den ud. Står man med ryggen til billedet ligger indgangen til Eden altså i billedets højre eller himmelske side. Solen og slangens hoved befinder sig i venstre side i den jordiske materielle tilværelse.

På en måde bringer de tre træer i "Eden Afterwards" midte mindelser om Golgata, hvor Jesus hænger mellem de to røvere. I midten befinder Jesus sig som billedet på opstandelse og livets fornyelse. I maleriet som svampen, det midterste træ - bindeleddet mellem himmel og jord.

 

Eden enclosed

Et par dage efter, at jeg havde lavet "Eden afterwards" malede jeg et billede, som tog afsæt i denne. Igen var fortsættet at male et billede med træer i efterårsfarver.

Det andet "Eden" maleri har jeg valgt at kalde "Eden enclosed". Lyset er mere klart i dette maleri end tilfældet er i "Eden afterwards". "Keruberne" er smeltet sammen og adgangsvejen er nu lukket. Vi er indenfor. Solen blev ikke slugt, men er der stadig ude i højre side. Den nye verdens opgående sol. De to træer midt i haven har fået gyldne kroner. Kronerne er vokset sammen, de er forenede. De sammenvoksede træer minder mig om en svamp med gylden hat.

Eden enclosed, dec 2012, olie på lærred, 90cm x 120cm

 

Når man ser de to malerier lidt på afstand, danner den mørke vandrette linje i øverste halvdel af billedfeltet sammen med de lodrette træer midt i billederne et fladt T (Tau) - den korsform Kristus blev henrettet på. Tau symboliserede i oldtiden liv og opstandelse, Livets Træ, skjult visdom, guddommelig magt og lov, genfødsel samt det kommende liv. I den jødiske Kabbala-mystik betyder Tau noget i retning af evighedernes evigheder og blev mig bekendt opfattet som det tegn Gud mærkede profeterne og måske også Kain med. Kain blev ifølge visse overleveringer, den første bygrundlægger. Tau sammenlignes nogle gange med tallet 22, der numerologisk står for Masterbuilderen - bygmesteren, den globale arkitekt. Det midterste træ i "Eden Afterwards" har jeg omtalt som en svamp med gylden stamme og blå hat. Svampe indgår i øvrigt i en del kalkmalerier og har, så vidt jeg ved, været anvendt som symbol i forskellige kulturer gennem mindst 9000 år.

 

Eden * 90x 140 * 2014

 

 


Detalje

Detalje fra "Snefrost" * 120cm x 120cm * Olie på lærred * 21. december 2022
Detalje fra "Snefrost" * 120cm x 120cm * Olie på lærred * 21. december 2022
 


Viborg Kommune - om Stoholm    FjendsNET - dit lokale bynet...   Flagermuseland.dk     Daugbjerg Kalkgruber    Mønsted Kalkgruber    Daugbjerg Minilandsby og Gl. Vandmølle    Stoholm Borgerforening   Fjends Kunstforening    Stoholm Fritids- og Kulturcenter    Æ Fjandboarkiv  Essentiel Terapi